phiếu đánh giá trường mầm non - tieu chí 2

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trương Thị Phương Nhung (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:23' 05-02-2013
Dung lượng: 89.0 KB
Số lượt tải: 1119
Số lượt thích: 0 người
Trường mầm non Tân Hợp
Nhóm 2

PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ
Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lí, giáo viên và nhân viên.
Tiêu chí 1: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng đạt các yêu cầu theo quy định của điều lệ trường mầm non và có đủ năng lực để triển khai các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ:
a) Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng có thời gian công tác liên tục trong giáo dục mầm non ít nhất là 5 năm và 3 năm đối với phó hiệu trưởng. Có bằng trung cấp sư phạm MN trở lên, đã qua lớp bồi dưỡng về GD;
b) Có năng lực quản lý và tổ chức các hoạt động của nhà trường, nắm vững chương trình GD mầm non có khả năng ứng dụng thông tin trong công tác quản lý và chỉ đạo chuyên môn;
c) Có phẩm chất đạo đức tốt được giáo viên, cán bộ, nhân viên trong trường và nhân dân tín nhiệm.
1. Mô tả hiện trạng:
Trường mầm non Tân Hợp có 01 Hiệu trưởng, 02 Phó hiệu trưởng có đủ năng lực để triển khai các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ trong nhà trường.
Bà Lê Thị Loan - Hiệu trưởng - sinh năm 1961, vào ngành giáo dục năm 1982, có thời gian công tác là 31 năm [H1.2.01.01] (Sơ yếu lý lịch của Hiệu trưởng), được bổ nhiệm làm cán bộ quản lý tháng 9 năm 1991 [H1.2.01.04] (Văn bằng, giấy chứng nhận, chứng chỉ của Hiệu trưởng). Là CSTĐ cấp Huyện và các tổ chức đoàn thể khác tặng nhiều Bằng khen và Giấy khen [H1.2.01.07] ( Bằng khen, giấy khen của hiệu trưởng).
Phó hiệu trưởng: Bà Nguyễn Thị Hồng, sinh năm 1964 vào ngành giáo dục năm 1992, có thời gian công tác là 20 năm [H1.2.01.02] ( Sơ yếu lý lịch của Phó Hiệu trưởng), được bổ nhiệm theo Quyết định số 85/ QĐ-CT tháng 02 năm 2006 của Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa [H1.2.01.05] ( Văn bằng, giấy chứng nhận, chứng chỉ của Phó Hiệu trưởng) và bà Lê Thị Hoài Thanh sinh năm 1978, vào ngành giáo dục năm 1999, có thời gian công tác là 11 năm [H1.2.01.03] ( Sơ yếu lý lịch của Phó Hiệu trưởng) được bổ nhiệm theo Quyết định số 863/QĐ/UBND ngày 30 tháng 8 năm 2010 của Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa [H1.2.01.06] ( Văn bằng, giấy chứng nhận, chứng chỉ của Phó Hiệu trưởng).
Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng có chứng chỉ tin học [H1.2.01.08] ( Chứng chỉ tin học của Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng), có năng lực quản lý trong nhà trường thể hiện qua kết quả đánh giá hiệu trưởng, phó hiệu trưởng theo Chuẩn hiệu trưởng trường mầm non có nhiều cố gắng, tích cực trong công việc và hoàn thành nhiệm vụ được giao [H4.1.04.05] ( Kết quả đánh giá Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng), được tập thể nhà trường tín nhiệm phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, chuyên môn đối với cán bộ quản lý. [H1.2.01.09] ( Biên bản về việc tập thể nhà trường tín nhiệm phẩm chát chính trị, đạo đức, lối sống, chuyên môn.) và được đánh giá, xếp loại hiệu trưởng, phó hiệu trưởng hằng năm theo quy định về Chuẩn hiệu trưởng trường mầm non [H4.1.04.05] ( Đánh giá, xếp loại Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng theo quy định về Chuẩn Hiệu trưởng trường mầm non.)
2. Điểm mạnh
Cán bộ quản lý nhà trường có phẩm chất đạo đức tốt, trình độ đào tạo trên chuẩn, năng lực quản lý tốt, chuyên môn vững vàng, chỉ đạo tốt các hoạt động chăm sóc giáo dục trong nhà trường; tham gia đầy đủ bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ;
3. Điểm yếu:
Đôi lúc đôi khi công việc sắp xếp chưa khoa học.
4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:
Cần có sắp xếp công việc khoa học để tránh trở ngại đến công việc chung.
5. Tự đánh giá:
5.1 Xác định nhà trường đạt hay chưa đạt được yêu cầu của từng chỉ số của tiêu chí:
Chỉ số a: Đ
Chỉ số b: Đạt
Chỉ số c: Đạt
5.2 Tự đánh giá tiêu chí : Đạt
Người viếtNguyễn Thị Hồng


Trường mầm non Tân Hợp
Nhóm 2
PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ
Tiêu chuẩn 2: Cán